PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS KIM GIANG
QUẢN LÍ CÁC LOẠI KẾ HOẠCH

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Kế hoạch BDGV, năm học: 2017 - 2018 23/09/2017 [HyperLink19]
2 Kế hoạch Kiểm tra định kỳ, năm học: 2017 - 2018 23/09/2017 [HyperLink19]
3 KH TUẦN 12, trường THCS KIm Giang, năm học: 2017 -2018 06/11/2017 [HyperLink19]
4 KHTUẦN 13, trường THCS Kim Giang, năm học 2017 - 2018 01/12/2017 [HyperLink19]
5 KHTUẦN 14, trường THCS Kim Giang, năm học 2017 - 2018 01/12/2017 [HyperLink19]
6 KHTUẦN 15, trường THCS Kim Giang, năm học 2017 - 2018 01/12/2017 [HyperLink19]
7 KHTUẦN 16, trường THCS Kim Giang, năm học 2017 - 2018 01/12/2017 [HyperLink19]
8 KH tháng 12 PGD, năm học 2017 - 2018 01/12/2017 [HyperLink19]
9 KLH tháng 01 PGD. năm học 2017 - 2018 04/01/2018 [HyperLink19]
10 KH TUAN 20 trường THCS Kim Giang năm học 2017 - 2018 04/01/2018 [HyperLink19]
11 KH tháng 02 PGD, năm học 2017 - 2018 30/01/2018 [HyperLink19]
12 KH TUÂN 22 trường THCS Kim Giang, năm học 2017 - 2018 30/01/2018 [HyperLink19]
13 KH TUÂN 23 trường THCS Kim Giang, năm học 2017 - 2018 30/01/2018 [HyperLink19]
14 KH TUÂN 24 trường THCS Kim Giang, năm học 2017 - 2018 30/01/2018 [HyperLink19]
15 KH TUẦN 25 trường THCS Kim giang, năm học 2017 - 2018 24/02/2018 [HyperLink19]
16 KH TUẦN 26 trường THCS Kim giang, năm học 2017 - 2018 24/02/2018 [HyperLink19]
17 KH TUẦN 27 trường THCS Kim giang, năm học 2017 - 2018 24/02/2018 [HyperLink19]
18 KH tháng 04 PGD, năm học 2017 - 2018 03/04/2018 [HyperLink19]
19 KH TUẦN 28 trường THCS Kim Giang, năm học 2017 - 2018 03/04/2018 [HyperLink19]
20 Kế hoạch chỉ đạo hoạt động NGLL năm học 2012 - 2013 29/10/2012 [HyperLink19]
123