PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS KIM GIANG
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Lê Thị Quỳnh Anh
   Sinh ngày: 05/08/2004  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: La B - Kim Giang - Cẩm Giàng
   Thành tích:   
   Năm học: 2018 - 2019
   Hoàng Ngọc Chung
   Sinh ngày: 02/02/2004  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Tú La - Kim Giang - Cẩm Giàng
   Thành tích:   
   Năm học: 2018 - 2019
   Lê Thị Thu Cúc
   Sinh ngày: 08/03/2004  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: La A - Kim Giang - Cẩm Giàng
   Thành tích:   
   Năm học: 2018 - 2019
   Phạm Văn Khánh
   Sinh ngày: 27/09/2004  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: La A - Kim Giang - Cẩm Giàng
   Thành tích:   
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Thị Phương Ngân
   Sinh ngày: 24/02/2004  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: La A - Kim Giang - Cẩm Giàng
   Thành tích:   
   Năm học: 2018 - 2019
   Lê Thị Quỳnh Anh
   Sinh ngày: 05/08/2004  
   Lớp: 8B
   Chỗ ở: La B - Kim Giang - Cẩm Giàng
   Thành tích:   
   Năm học: 2017 - 2018
   Hoàng Ngọc Chung
   Sinh ngày: 02/02/2004  
   Lớp: 8B
   Chỗ ở: Tú La - Kim Giang - Cẩm Giàng
   Thành tích:   
   Năm học: 2017 - 2018
   Lê Thị Thu Cúc
   Sinh ngày: 08/03/2004  
   Lớp: 8B
   Chỗ ở: La A - Kim Giang - Cẩm Giàng
   Thành tích:   
   Năm học: 2017 - 2018
   Phạm Văn Khánh
   Sinh ngày: 27/09/2004  
   Lớp: 8B
   Chỗ ở: La A - Kim Giang - Cẩm Giàng
   Thành tích:   
   Năm học: 2017 - 2018
   Nguyễn Thị Phương Ngân
   Sinh ngày: 24/02/2004  
   Lớp: 8B
   Chỗ ở: La A - Kim Giang - Cẩm Giàng
   Thành tích:   
   Năm học: 2017 - 2018
12345678910...