PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS KIM GIANG
XEM VÀ IN THẺ THIẾT BỊ
 
Cài font mã vạch
STTHọ và tênG.TNơi sinhChỗ ở hiện tại
1Vũ Tiến NhuậnNam Cẩm Định - Cẩm Giàng - Hải Dương Cẩm Định - Cẩm Giàng - Hải Dương
2Bùi Thị HiểnNữCẩm Giàng - Hải DươngKim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
3Nguyễn Thị HuyềnNữKim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương Lương Tài - Bắc Ninh
4Nguyễn Thị GiangNữLai Cách - Cẩm Giàng - Hải DươngThị Trấn Lai Cách - Cẩm Giàng - Hải Dương
5Vũ Đăng TúNamThạch Lỗi - Cẩm Giàng - Hải DươngThạch Lỗi - Cẩm Giàng - Hải Dương
6Bùi Văn KhắcNamKim Giang - Cẩm Giàng - Hải DươngKim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
7Hoàng Thị HươngNữTân Trường - Cẩm Giàng - Hải DươngKim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
8Phạm Văn LộcNam Lương Điền - Cảm Giàng - Hải DươngLương Điền - Cẩm Giang - Hải Dương
9Nguyễn Văn NhấtNamTân Trường - Cẩm Giàng - Hải DươngNgọc Liên - Cẩm Giàng - Hải Dương
10Lương Thị NgaNữ Ngọc Liên - Cẩm Giàng - Hải Dương Ngọc Liên - Cẩm Giàng - Hải Dương
11Nguyễn Thị Lan HồngNữ TP Hải DươngThạch Lỗi - Cẩm Giàng - Hải Dương
12Tô Văn ThắngNam Kinh Môn - Hải DươngKim Môn - Hải Dương
13Vũ Thị QuyềnNữ Tân Trường - Cẩm Giàng- Hải DươngCẩm Sơn - Cẩm Giàng - Hải Dương
14Vũ Thị Thanh HuyềnNữ Lương Tài - Bắc NinhKim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
15Nguyễn Công ĐiểmNamKim Giang - Cẩm Giàng - Hải DươngKim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
16Nguyễn Thị HiềnNữLai Cách - Cẩm Giàng - Hải DươngThị trấn Lai Cách - Cẩm Giàng - Hải Dương
17Phùng Văn TuệNamCấm Sơn - Cẩm Giàng - Hải DươngCấm Sơn - Cẩm Giàng - Hải Dương
18Lê Thị ThúyNữKim Giang - Cẩm Giàng - Hải DươngKim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương
30295505  Trần Thị Bình