PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS KIM GIANG
 XEM VÀ IN MƯỢN TRẢ THIẾT BỊ
 
Từ ngày:  Đến ngày: