PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS KIM GIANG
ĐĂNG KÍ GIẢNG DẠY NGÀY 24 THÁNG 9 NĂM 2021
Xem và kiểm tra việc đăng kí theo từng lớp Xem và kiểm tra việc đăng kí theo thứ tự tiết
24 9 2021