PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS KIM GIANG
XEM PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CÁC BỘ MÔN KÈM THEO THIẾT BỊ
 
Môn :  Lớp :
 
 
TuầnTiếtĐầu bàiTên thiết bịNgười nhập
    Vũ Tiến Nhuận
    Vũ Tiến Nhuận
    Vũ Tiến Nhuận
    Vũ Tiến Nhuận
11Tập hợp. Phần tử của tập hợp Vũ Tiến Nhuận
12Tập hợp số tự nhiên Vũ Tiến Nhuận
13Ghi số tự nhiên1 Bảng phụVũ Tiến Nhuận
24Số phần tử của một tập hợp Vũ Tiến Nhuận
25Số phần tử của một tập hợp. Luyện tập Vũ Tiến Nhuận
26Phép cộng và phép nhân Vũ Tiến Nhuận
37Phép cộng và phép nhân. Luyện tập Vũ Tiến Nhuận
38Phép cộng và phép nhân. Luyện tập Vũ Tiến Nhuận
39Phép trừ và phép chia Máy chiếuVũ Tiến Nhuận
410Phép trừ và phép chia. Luyện tập Vũ Tiến Nhuận
411Phép trừ và phép chia. Luyện tập Vũ Tiến Nhuận
412Luỹ thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai luỹ thừa cùng cơ số.1 Bảng phụVũ Tiến Nhuận
513Luỹ thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai luỹ thừa cùng cơ số. Luyện tập Vũ Tiến Nhuận
514Chia hai luỹ thừa cùng cơ số.  Vũ Tiến Nhuận
515Thứ tự thực hiện các phép tính Vũ Tiến Nhuận
616Thứ tự thực hiện các phép tính. Luyện tập Vũ Tiến Nhuận
617Thứ tự thực hiện các phép tính. Luyện tập Vũ Tiến Nhuận
618Kiểm tra 45 phút Vũ Tiến Nhuận
719Tính chất chia hết của một tổng Vũ Tiến Nhuận
720Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 Vũ Tiến Nhuận
721Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5. Luyện tập Vũ Tiến Nhuận
822Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9  Vũ Tiến Nhuận
823Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9. Luyện tập  Vũ Tiến Nhuận
824Ước và bội1- bảng phụVũ Tiến Nhuận
925Số nguyên tố. Hợp số.1-Bảng phụVũ Tiến Nhuận
926Luyện tập Vũ Tiến Nhuận
927Phân tích ra thừa số nguyên tố1 Bảng phụVũ Tiến Nhuận
1028Phân tích ra thừa số nguyên tố. Luyện tập Vũ Tiến Nhuận
1029Ước chung và bội chung Vũ Tiến Nhuận
1030Ước chung và bội chung. Luyện tập Vũ Tiến Nhuận
1131Ước chung lớn nhất Vũ Tiến Nhuận
1132Ước chung lớn nhất. Luyện tập Vũ Tiến Nhuận
1133Ước chung lớn nhất. Luyện tập Vũ Tiến Nhuận
1234Bội chung nhỏ nhất ( chủ đề 02) Vũ Tiến Nhuận
1235Bội chung nhỏ nhất. Luyện tập ( chủ đề 02) Vũ Tiến Nhuận
1236Bội chung nhỏ nhất. Luyện tập ( chủ đề 02) Vũ Tiến Nhuận
1337Ôn tập chương 1 Vũ Tiến Nhuận
1338Ôn tập chương 1 Vũ Tiến Nhuận
1339Kiểm tra 45' (chương 1) Vũ Tiến Nhuận
1440Làm quen với số nguyên âm Vũ Tiến Nhuận
1441Tập hợp Z các số nguyên Vũ Tiến Nhuận
1442Thứ tự trong Z Vũ Tiến Nhuận
1543Luyện tập Vũ Tiến Nhuận
1544Cộng hai số nguyên cùng dấu 1-Thước thẳngVũ Tiến Nhuận
1545Cộng hai số nguyên khác dấu 1-Thước thẳngVũ Tiến Nhuận
1646Luyện tập Vũ Tiến Nhuận
1647Tính chất của phép cộng các số nguyên1 Bảng phụVũ Tiến Nhuận
1648Tính chất của phép cộng các số nguyên Vũ Tiến Nhuận
1649Phép trừ hai số nguyên1 Thước thẳngVũ Tiến Nhuận
1750Phép trừ hai số nguyên. Luyện tập Vũ Tiến Nhuận
1751Quy tắc dấu ngoặc1 Bảng phụVũ Tiến Nhuận
1752Quy tắc dấu ngoặc. Luyện tập Vũ Tiến Nhuận
1753Ôn tập học kì I Vũ Tiến Nhuận
1854Ôn tập học kì I Vũ Tiến Nhuận
1855Kiểm tra học kì I Vũ Tiến Nhuận
1856Kiểm tra học kì I Vũ Tiến Nhuận
1957Trả bài kiểm tra học kì I Vũ Tiến Nhuận
1958Trả bài kiểm tra học kì I Vũ Tiến Nhuận
2059Quy tắc chuyển vếbảng phụVũ Tiến Nhuận
2060Nhân hai số nguyên khác dấu1-Bảng phụVũ Tiến Nhuận
2061Nhân hai số nguyên cùng dấu1-Bảng phụVũ Tiến Nhuận
2162Luyện tập Vũ Tiến Nhuận
2163Tính chất của phép nhân Vũ Tiến Nhuận
2164Tính chất của phép nhân. Luyện tập Vũ Tiến Nhuận
2265Bội và ước của một số nguyên Vũ Tiến Nhuận
2266Ôn tập chương II Vũ Tiến Nhuận
2267Ôn tập chương II Vũ Tiến Nhuận
2368Kiểm tra 45' chương II Vũ Tiến Nhuận
2369Mở rộng khái niệm phân số Vũ Tiến Nhuận
2370Phân số bằng nhau1-Bảng phụVũ Tiến Nhuận
2471Tính chất cơ bản của phân số Vũ Tiến Nhuận
2472Rút gọn phân số Vũ Tiến Nhuận
2473Rút gọn phân số. Luyện tập Vũ Tiến Nhuận
2574Rút gọn phân số. Luyện tập Vũ Tiến Nhuận
2575Quy đồng mẫu nhiều phân số Vũ Tiến Nhuận
2576Quy đồng mẫu nhiều phân số. Luyện tập Vũ Tiến Nhuận
2677So sánh phân số Vũ Tiến Nhuận
2678Phép cộng phân số ( chủ đề 03) Vũ Tiến Nhuận
2679Phép cộng phân số. Luyện tập ( chủ đề 03) Vũ Tiến Nhuận
2780Tính chất của phép cộng phân số ( chủ đề 03) Vũ Tiến Nhuận
2781Tính chất của hép cộng phân số. Luyện tập ( chủ đề 03) Vũ Tiến Nhuận
2782Phép trừ phân số ( chủ đề 03) Vũ Tiến Nhuận
2883Phép trừ phân số. Luyện tập ( chủ đề 03) Vũ Tiến Nhuận
2884Phép nhân phân số ( chủ đề 01) Vũ Tiến Nhuận
2885Tính chất cơ bản của phép nhân phân số ( chủ đề 01) Máy chiếuVũ Tiến Nhuận
2986Tính chất cơ bản của phép nhân phân số. Luyện tập ( chủ đề 01) Máy chiếuVũ Tiến Nhuận
2987Phép chia phân số Vũ Tiến Nhuận
2988Phép chia phân số. Luyện tập Vũ Tiến Nhuận
3089Hỗn số, số thập phân, phần trăm Vũ Tiến Nhuận
3090Luyện tập Vũ Tiến Nhuận
3091Luyện tập Vũ Tiến Nhuận
3192Luyện tập Vũ Tiến Nhuận
3193Kiểm tra 45 phút Vũ Tiến Nhuận
3194Tìm giá trị phân số của một số cho trước Vũ Tiến Nhuận
3295Tìm giá trị phân số của một số cho trước. Luyện tập Vũ Tiến Nhuận
3296Tìm giá trị phân số của một số cho trước. Luyện tập Vũ Tiến Nhuận
3297Tìm số biết giá trị phân số của nó Vũ Tiến Nhuận
3398Tìm số biết giá trị phân số của nó. Luyện tập Vũ Tiến Nhuận
3399Tìm số biết giá trị phân số của nó. Luyện tập Vũ Tiến Nhuận
33100Tìm tỉ số của hai sốMáy chiếuVũ Tiến Nhuận
34101Tìm tỉ số của hai số. Luyện tập Vũ Tiến Nhuận
34102Biểu đồ phần trăm Vũ Tiến Nhuận
34103Biểu đồ phần trăm. Luyện tập Vũ Tiến Nhuận
34104Ôn tập chương III Vũ Tiến Nhuận
35105Ôn tập chương III Vũ Tiến Nhuận
35106Ôn tập cuối năm Vũ Tiến Nhuận
35107Ôn tập cuối năm Vũ Tiến Nhuận
35108Ôn tập cuối năm Vũ Tiến Nhuận
36109Kiểm tra học kì II Vũ Tiến Nhuận
36110Kiểm tra học kì II Vũ Tiến Nhuận
36111Trả bài kiểm tra học kì II Vũ Tiến Nhuận